PnP Powershell – قسمت یازدهم: معرفی Provisioning Engine PnP

۴ مهر ۱۳۹۹

ما در رویداد SharePoint Friday هر هفته با یک ویدئو جذاب در زمینه شیرپوینت همراه شما خواهیم بود. در این سری ویدئوها در مورد PnP PowerShell و استفاده آن در شیرپوینت با مثال‌هایی کاربردی صحبت خواهیم کرد.

در قسمت یازدهم سری PnP PowerShell موارد زیر را خواهیم دید:

  • استفاده از Provisioning Template در شیرپوینت
  • تمپلیت گرفتن از یک لیست شیرپوینتی
  • پابلیش کردن تمپلیت در سایتهای شیرپوینت
  • قواعد کلی PnP Provisioning Engine