PnP Powershell – قسمت چهارم:بروزرسانی اطلاعات یک لیست در مثالی کاربردی

۱۷ مرداد ۱۳۹۹

ما در رویداد SharePoint Friday هر هفته با یک ویدئو جذاب در زمینه شیرپوینت همراه شما خواهیم بود. در این سری ویدئوها در مورد PnP PowerShell و استفاده آن در شیرپوینت با مثال‌هایی کاربردی صحبت خواهیم کرد.

در قسمت چهارم سری PnP PowerShell موارد زیر را خواهیم دید:

  • وصل شدن به سایت شیرپوینت و گرفتن اطلاعات یک لیست
  • بروز رسانی اطلاعات یک لیست شیرپوینت
  • فیلدهای اطلاعاتی در یک مورد لیست شیرپوینت
  • استفاده از ForEach در پاورشل
  • استفاده از IF در پاورشل

دانلود کد