PnP Powershell – قسمت چهاردهم: پاسخ به سوالات شما

۲۵ مهر ۱۳۹۹

ما در رویداد SharePoint Friday هر هفته با یک ویدئو جذاب در زمینه شیرپوینت همراه شما خواهیم بود. در این سری ویدئوها در مورد PnP PowerShell و استفاده آن در شیرپوینت با مثال‌هایی کاربردی صحبت خواهیم کرد.

در قسمت چهاردهم سری PnP PowerShell موارد زیر را خواهیم دید:

  • آماده سازی پاورشل برای تبدیل به جاب
  • نحوه ایجاد جاب در Task Scheduler
  • نحوه زمان بندی اجرای یک Task
  • آشنایی با محیط Task Scheduler