PnP Powershell – قسمت پانزدهم: پاسخ به سوالات شما

۲ آبان ۱۳۹۹

ما در رویداد SharePoint Friday هر هفته با یک ویدئو جذاب در زمینه شیرپوینت همراه شما خواهیم بود. در این سری ویدئوها در مورد PnP PowerShell و استفاده آن در شیرپوینت با مثال‌هایی کاربردی صحبت خواهیم کرد.

در قسمت پازدهم سری PnP PowerShell موارد زیر را خواهیم دید:

  • بررسی امکانات PnP PowerShell در مدیریت مستندات شیرپوینت
  • بررسی امکانات PnP PowerShell در مدیریت ستونهای سایت و Content Type
  • استفاده و توضیح امکان PowerShell Pipeline