PnP Powershell – قسمت هفتم:انتقال اطلاعات لیست بین سایت‌ها

۷ شهریور ۱۳۹۹

ما در رویداد SharePoint Friday هر هفته با یک ویدئو جذاب در زمینه شیرپوینت همراه شما خواهیم بود. در این سری ویدئوها در مورد PnP PowerShell و استفاده آن در شیرپوینت با مثال‌هایی کاربردی صحبت خواهیم کرد.

در قسمت هفتم سری PnP PowerShell موارد زیر را خواهیم دید:

  • خواند اطلاعات لیست شیرپوینت در پاورشل
  • انتقال اطلاعات بین سایت های شیرپوینت
  • بروزرسانی موارد لیست شیرپوینت
  • وصل شدن به چند سایت شیرپوینت به صورت همزمان در PnP PowerShell

دانلود کد