PnP Powershell – قسمت هشتم:انتقال اطلاعات لیست بین سایت‌ها

۱۴ شهریور ۱۳۹۹

ما در رویداد SharePoint Friday هر هفته با یک ویدئو جذاب در زمینه شیرپوینت همراه شما خواهیم بود. در این سری ویدئوها در مورد PnP PowerShell و استفاده آن در شیرپوینت با مثال‌هایی کاربردی صحبت خواهیم کرد.

در قسمت هشتم سری PnP PowerShell موارد زیر را خواهیم دید:

  • خواند اطلاعات لیست شیرپوینت در پاورشل
  • استفاده از مفهوم Context در پاورشل
  • انتقال اطلاعات بین سایت های شیرپوینت
  • بروزرسانی موارد لیست شیرپوینت
  • وصل شدن به چند سایت شیرپوینت به صورت همزمان در PnP PowerShell

دانلود کد