PnP Powershell – قسمت نهم: مدیریت دسترسی‌ ها

۲۱ شهریور ۱۳۹۹

ما در رویداد SharePoint Friday هر هفته با یک ویدئو جذاب در زمینه شیرپوینت همراه شما خواهیم بود. در این سری ویدئوها در مورد PnP PowerShell و استفاده آن در شیرپوینت با مثال‌هایی کاربردی صحبت خواهیم کرد.

در قسمت نهم سری PnP PowerShell موارد زیر را خواهیم دید:

  • ساختن سطح دسترسی در شیرپوینت
  • ساختن گروه دسترسی در شیرپوینت
  • تنظیم دسترسی سایت ، لیست و آیتم های لیست
  • تنظیم دسترسی های یک آیتم و بازگرداندن دسترسی های Item Level Permission به دسترسی های والد

دانلود کد