PnP Powershell – قسمت ششم:تبدیل فایل اکسل به لیست شیرپوینت

۳۱ مرداد ۱۳۹۹

ما در رویداد SharePoint Friday هر هفته با یک ویدئو جذاب در زمینه شیرپوینت همراه شما خواهیم بود. در این سری ویدئوها در مورد PnP PowerShell و استفاده آن در شیرپوینت با مثال‌هایی کاربردی صحبت خواهیم کرد.

در قسمت ششم سری PnP PowerShell موارد زیر را خواهیم دید:

  • خواندن اطلاعات یک اکسل
  • ساخت یک لیست در شیرپوینت
  • ساخت یک سایت در شیرپوینت
  • ایجاد ستون برای یک لیست شیرپوینت

دانلود کد