PnP Powershell – قسمت سیزدهم: پاسخ به سوالات شما

۱۸ مهر ۱۳۹۹

ما در رویداد SharePoint Friday هر هفته با یک ویدئو جذاب در زمینه شیرپوینت همراه شما خواهیم بود. در این سری ویدئوها در مورد PnP PowerShell و استفاده آن در شیرپوینت با مثال‌هایی کاربردی صحبت خواهیم کرد.

در قسمت سیزدهم سری PnP PowerShell موارد زیر را خواهیم دید:

  • ارتباط بین PnP PowerShell و CSOM
  • فرم های مختلف CSOM
  • استفاده از CSOM در پاورشل
  • بروزرسانی اطلاعات سایت شیرپوینت با CSOM

دانلود کد