PnP Powershell – قسمت سوم: شروع کار با لیست های شیرپوینت

۱۰ مرداد ۱۳۹۹

ما در رویداد SharePoint Friday هر هفته با یک ویدئو جذاب در زمینه شیرپوینت همراه شما خواهیم بود. در این سری ویدئوها در مورد PnP PowerShell و استفاده آن در شیرپوینت با مثال‌هایی کاربردی صحبت خواهیم کرد.

در قسمت سوم سری PnP PowerShell موارد زیر را خواهیم دید:

  • وصل شدن به سایت شیرپوینت در PnP PowerShell
  • روشهای مختلف استفاده از Credential
  • خواندن آیتم های یک لیست در PnP PowerShell

دانلود کد