PnP Powershell – قسمت دوازدهم: استفاده کاربردی از Provisioning Engine PnP

۱۱ مهر ۱۳۹۹

ما در رویداد SharePoint Friday هر هفته با یک ویدئو جذاب در زمینه شیرپوینت همراه شما خواهیم بود. در این سری ویدئوها در مورد PnP PowerShell و استفاده آن در شیرپوینت با مثال‌هایی کاربردی صحبت خواهیم کرد.

در قسمت دوازدهم سری PnP PowerShell موارد زیر را خواهیم دید:

  • آشنایی بیشتر با PnP Provisioning engine
  • روش تمپلیت گرفتن از تمامی اطلاعات و طراحی های یک سایت شیرپوینتی
  • تمپلیت گرفتن از لیست ها / کتابخانه اسناد ، دسترسی ها ، منوهای یک سایت شیرپوینتی