امروزه برای سازمان‌ها، امکان استفاده از یک محیط تعاملی جهت ارتباطات افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یک محیط تعاملی کارآمد امکان استفاده به موقع و درست اطلاعات و داده‌ها و همچنین به اشتراک‌گذاری آنها را درون سازمان فراهم می‌سازد. در عصر جدید سازمان‌ها نیاز دارند افراد سازمان به اطلاعات (با توجه به سطوح دسترسی تعریف شده) به راحتی دسترسی داشته باشند و امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر افراد سازمان به سادگی امکان‌پذیر باشد. نگهداری اطلاعات به صورت پراکنده و مجزا در سازمان کار پیچیده‌ای است و باعث از بین رفتن اطلاعات مهم در سازمان می‌گردد. 
پرتال سازمانی تعاملات سازمان‌یافته بین کارمندان و کاربران را در سازمان فراهم می‌سازد. کاربران امکان تبادل اطلاعات را با سایر افراد در موقعیت مکانی و زمانی مختلف خواهند داشت و دسترسی همزمان به فایل‌ها و داده‌ها را در محیط امن را تجربه خواهند کرد.

پرتال سازمانی داتام پوینت در بستر شیرپوینت محیطی امن و یکپارچه برای دسترسی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات را برای افراد فراهم می‌سازد و با استفاده از آن امکان تعامل و همکاری بیشتر افراد فراهم می‌گردد.

تعاملات بهتر افراد سازمان باید افزایش بهره‌وری و کارایی افراد سازمان و پیشرفت سازمان می‌شود. گروه‌ها کاری یا تیم‌های پروژه می‌توانند در سایتی مجزا مخصوص به خود به اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات بین اعضای تیم بپردازند و نگرانی بابت از بین رفتن اطلاعات و یا دسترسی افراد غیر مجاز به اطلاعات تیم خود نباشند.

در پرتال امکان دسترسی به سایر سامانه‌ها وجود خواهد داشت و کاربران جهت دسترسی به سایر سامانه تنها لازم است از یک درگاه وارد شوند و نیازی به نگهداری آدرس سامانه‌ها مختلف برای افراد وجود ندارد.

پرتال سازمانی داتام پوینت

با توجه به نیازمندی‌های شرکت یا سازمان شما، سفارشی‌سازی و اجرا می‌گردد و با طراحی ویژه و متناسب با نیازهای شما طراحی و پیاده سازی می‌گردد.