سامانه مدیریت دانش داتام دانش موجود در سازمان را ثبت و نگهداری می‌کند و امکان استفاده از دانش ثبت شده را برای کاربران دیگر در سازمان فراهم ‌سازد. ارتباط دانشی بین کاربران در سازمان برقرار می‌گردد و دانش در سازمان به راحتی بین افراد به اشتراک گذاشته می‌شود و با خروج فرد از سازمان دانش از بین نمی رود.
در سازمان ممکن است انجمن‌های آنلاین متفاوتی وجود داشته باشد، با انتخاب درخت دانش برای مطلب و تایید مدیران این مطالب درسامانه مدیریت دانش قابل نمایش خواهد بود. در انجمن‌ها امکان امتیاز‌دهی و ثبت نظر برای پست‌ها وجود دارد و افراد با توجه به تعداد پست‌هایی که نوشته اند و مشارکت‌شان در انجمن امتیاز کسب می‌کنند و بر اساس این امتیاز در واحد خود می‌توانند ارزیابی گردند.

در سامانه مدیریت دانش که مبتی بر شیرپوینت طراحی گردیده است، دانش سازمان بر اساس درخت دانش سازمان و بر اساس واحد‌های سازمانی ثبت و نگهداری می‌گردد.

در این سامانه توسط متخصصان ما داشبوردی طراحی شده است که تمامی دانش ثبت شده در سازمان با رعایت دسترسی‌های مورد نیاز قابل مشاهده هستند و کاربر می‌تواند تمامی اطلاعاتی که در یک زمینه مشخص (که قبلا در درخت دانشی ایجاد گردیده ) را مشاهده نماید. این اطلاعات می توانند با هر فرمتی باشند (فیلم، تصویر، سند، متن، مطالب انجمن ها، نظرات و وبلاگ) و کاربر می‌توانند تمام این موارد را یک جا مشاهده نماید.

در این سامانه هر واحد یا گروه کاری می‌توانند درخواست ایجاد یک سایت برای موضوعات دانشی خود را ثبت نمایند و بعد از تایید مدیر یک سایت و انجمن با تمامی امکانات لازم برای ثبت دانش به صورت اتوماتیک ایجاد می‌گردد. هر واحد می‌تواند دانش خود را در سایت خودش ثبت نماید و فقط واحد مورد نظر به این سایت و اطلاعات داخل آن دسترسی خواهند داشت.