سامانه مدیریت اسناد

سامانه مدیریت اسناد داتام پوینت

مدیریت اسناد و گردش کار آنها با ما، پیشبرد اهداف کسب و کارتان با شما

درخواست دمو

ما با تکیه بر دانش متخصصین حوزه نرم افزار و بهره‌برداری از تجارب پیاده‌ سازی های موفق مدیریت اسناد در طیف وسیعی از سازمان‌های کشور، همچنین برپایه Best Practice ها و ویژگی‌های کلیدی نرم افزارهای توسعه یافته خارجی در این حوزه، سامانه مدیریت اسناد داتام پوینت را برای تحول کسب و کار شما محیا کرده‌ایم و به شما اطمینان میدهیم همه نیازهای شما را در زمینه مدیریت اسناد پاسخگو خواهیم بود.

  •  تیم متخصص فنی در حوزه نرم‌افزار
  •  تجارب پیاده‌سازی‌های موفق سامانه مدیریت اسناد در طیف وسیعی از سازمان‌های کشور
  •  پاسخگویی به تمام نیازهای سازمان شما در زمینه مدیریت اسناد
سامانه مدیریت اسناد
دانلود کاتالوگ

برخی مشتریان سامانه مدیریت اسناد داتام پوینت

سازمان گسترس و نوسازی
بنیاد احسان
ایران تابلو
ماهتاب گستر

درخواست دمو سامانه مدیریت اسناد داتام پوینت