ماه‌تاب در سال ۱۳۸۰ به عنوان اولین شرکت خصوصی تولیدکننده‌ی برق در ایران تأسیس شد.

ماه‌تاب با سرمایه‌ی انسانی حدود یکصد نفر، دارای اعتقاد کامل به حفظ چابکی سازمان و برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی به افراد و شرکت‌های متخصص می‌باشد. این شرکت تلاش نموده است با الگوبرداری از روش‌های موفق دنیا، نسبت به الگوسازی در مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی پروژه‌های زیربنایی در صنعت انرژی و سایر صنایع و بخش ها اقدام نماید. شرکت ماه‌تاب به عنوان یک شرکت جریان ساز در سطح کشور ایفای نقش می‌نماید.

پیاده‌سازی پرتال سازمانی شرکت ماه‌تاب گستر

ماه‌تاب با ایجاد شرکت‌هایی در حوزه‌های برق، آب، نفت و گاز و تجارت انرژی، مالک تمام یا بخشی از ۱۲ نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر می‌باشد.

ماه‌تاب آرمان‌های خود را تنها به کسب سود و موفقیت‌های اقتصادی محدود نمی‌سازد. بلکه نقش‌آفرینی اجتماعی و الگوسازی‌های منتج از آن، یکی از ارزش‌های بنیادین گروه تلقی می‌شود. اجرای نظام‌مند فعالیت‌های اجتماعی در محدوده‌ی نیروگاه‌ها و پروژه‌های شرکت، در سرلوحه‌ی اقدامات این شرکت قرار دارد.

شرکت داتام پوینت با تجربه چندین ساله خود در پیاده‌سازی پرتال سازمانی برای سازمان‌های مختلف، با توجه به نیازهای ارائه شده توسط شرکت ماه‌تاب گستر (که از شرکت‌های گروه ماه‌تاب می‌‌باشد)، مطابق نیازهای و خواسته‌های این سازمان، پیاده‌سازی پرتال سازمانی ماه‌تاب گستر را با موفقیت به پایان رساند.