با توجه به اعلام نیاز شرکت مپنا پرتو از زیرمجموعه‌های وابسته به شرکت مپنا مبنی بر ارتقاء زیرساخت شیرپوینت ایشان از ورژن شیرپوینت 2010 به شیرپوینت 2016، پس از بررسی‌های صورت گرفته فارم شیرپوینت 2016 ایشان با توجه به نیازها و حجم اطلاعات و تعداد کاربران نصب و کانفیگ شد. سپس اطلاعات سایت‌های ایشان از ورژن شیرپوینت 2010 به شیرپوینت 2016 به روزرسانی شد.

ارتقاء زیرساخت شیرپوینت شرکت مپنا پرتو