شاید برای شما هم سوال پیش آمده باشد که ممیزی چیست؟ ممیزی عبارت است از یک فعالیت مستقل و سیستماتیک جهت بررسی عملکرد سیستم مدیریت و فرآیندها که بمنظور حصول اطمینان از انطباق فعالیت­های موثر بر الزامات استانداردهای مورد استفاده با ترتیبات برنامه ریزی شده می‌باشد. ممیز فردی است که پس از احراز صلاحیت، ممیزی را اجرا می‌کند.

ممیزی داخلی

ممیزی داخلی فعالیتی است پویا و مستمر جهت کمک به سازمان برای رسیدن به اهداف و استراتژهای کلان که در آن ممیز با ارتباط با مدیران سازمان به صورت سیستماتیک فرآیندها و سیستم مدیریت را جهت پیدا کردن عدم انطباق‌ها و ریسک‌های سازمان بررسی می‌نماید.

مراحل اجرای ممیزی داخلی به این شکل است که نخست سازمان افرادی را جهت ممیزی داخلی انتخاب می‌کنند ( می‌تواند در حوزه‌هایی این افراد را از مشاوران بیرونی برگزیند یا حتی تلفیقی از مشاوران و افراد سازمان) و به آن‌ها آموزش‌های لازم جهت انجام ممیزی را ارائه کند. این افراد باید با استانداردهای ایزو سازمان و همچنین اصول و قوانین ممیزی داخلی بصورت کامل آشنا باشند.

سپس برنامه جامع ممیزی ( Audit Program ) را تهیه می‌نمایند که در آن مشخص شده چه فرآیندهایی در چه بازه‌هایی از سال باید مورد ممیزی قرار گیرند و این برنامه جهت تایید به کارتابل نماینده مدیریت، مدیر تضمین کیفیت و دیگر افراد ارسال می‌شود.

سپس برنامه ممیزی ( Audit Plan ) نوشته خواهد شد که در آن مشخص می‌شود که فرآیند ذکر شده در برنامه جامع ممیزی در چه تاریخ و ساعت و کدام واحدها توسط کدام سرممیز انجام خواهد شد.

پس از تاییدات برنامه ممیزی، برنامه‌های ممیزی و برنامه جامع در دسترس عموم جهت مشاهده قرارخواهد گرفت.

اکنون طبق برنامه ممیزی اجرا خواهد شد و ممیز خواهد توانست گزارش ممیزی خود را همراه با عدم انطباق‌های هر ممیزی اجرا شده ثبت نماید و هر کدام از عدم انطباق‌ها طی بررسی با اقدامات اصلاحی مناسب پاسخ داده خواهند شد.

ممیزی خارجی

ممیزی خارجی توسط مرجع صدور گواهینامه انجام می‌گیرد. دراین ممیزی کلیه فرایندهای موجود و گاهی اوقات تعدادی ازآنها مورد ممیزی قرار می‌گیرد. هدف ازاین ممیزی این است که سازمان ممیزی‌شونده بتواند به گواهینامه مربوطه دست پیداکند (ممیزی صدور گواهینامه) و یا اینکه گواهینامه موجود خودرا تمدید اعتبار نماید (ممیزی مراقبتی).

بعضی از مواقع ممیزی خارجی بر اساس درخواست و الزام مشتری انجام می‌شود در واقع با توجه به ماهیت کاری بعضی از سازمان‌ها، کارفرما یا مشتری تمایل دارند تامیین‌کننده محصول یا خدمت خود را مورد ممیزی قراردهند، اغلب ممیزی خارجی بدون برنامه ریزی انجام می‌شود.

ما در شرکت داتام با فراهم کردن سامانه مدیریت فرآیندهای تضمین کیفیت تحت وب، ابزاری جهت اجرای روند برنامه‌ریزی و اجرای ممیزی داخلی را طبق استاندارها طراحی نموده‌ایم که می‌توانیم در سازمان شما وابسته به فرآیندهای داخلی شما پیاده‌سازی نماییم. در این سامانه ما با امکان ثبت عدم انطباق در طول اجرای ممیزی و ثبت گزارش ممیزی پس از اجرا و همچنین برنامه و تقویم کل ممیزی‌های سازمان به سازمان شما در اجرا و برنامه ریزی ممیزی‌ها کمک نماییم.