امروز می‌خواهیم ترفندی را به شما نشان دهیم که می‌توانید از آن برای محدود کردن انتخاب‌ اشخاص در ستون شخص یا گروه استفاده کنید. به عنوان مثال، شما یک ستون از نوع  شخص یا گروه در یک لیست یا کتابخانه دارید. به طور پیش فرض، میتوانید نام هر یک از همکاران خود را که بخشی از فهرست کاربران هستند را انتخاب نمایید. فرض کنید لازم است این انتخاب‌ها را محدود کنید. در این پست، یک روش جالب برای محدود کردن انتخاب اشخاص در ستون شخص یا گروه را به شما نشان خواهیم داد.

مرحله 1: افزودن ستونی از نوع شخص یا گروه به لیست یا کتابخانه مورد نظر

مرحله اول ساده است. تنها کافی است که ستونی از نوع شخص یا گروه به لیست یا کتابخانه مورد نظرخود اضافه نمایید.

1.وارد مخزن یا لیست مورد نظر خود شوید و سپس وارد “تنظیمات” شوید.

2.در بخش تنظیمات بر روی “ایجاد ستون” کلیک نمایید.

محدود کردن انتخاب اشخاص در ستون شخص یا گروه

3. یه نام برای ستون انتخاب نمایید و نوع آن را “شخص یا گروه” انتخاب نمایید.

محدود کردن انتخاب اشخاص در ستون شخص یا گروه

4. اکنون ستون به لیست یا مخزن شما اضافه شده است.

مرحله 2: یک گروه امنیتی شیرپوینت ایجاد کنید

در این مرحله، باید یک گروه امنیتی شیرپوینت در سایت خود ایجاد کنید. جهت اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از گروه‌های دسترسی در شیرپوینت این مقاله را مطالعه کنید.

1.با کلیک بر روی چرخ دنده وارد تنظمیات سایت شوید.

محدود کردن انتخاب اشخاص در ستون شخص یا گروه

2.پس از ورود به بخش “تنظیمات سایت” بر روی “امنیت سایت” (Site permissions) کلیک نمایید.

3.با کلیک بر روی “ایجاد گروه” شما می‌توانید یک گروه شیرپوینتی ایجاد نمایید.

محدود کردن انتخاب اشخاص در ستون شخص یا گروه

4. به گروه یک نام بدهید و روی ایجاد کلیک کنید. ما در اینجا تنها یک گروه امنیتی ایجاد می‌کنیم، از آن به عنوان یک گروه “امنیتی” واقعی استفاده نمی‌کنیم و به آن دسترسی اختصاص نمی‌دهیم. ما فقط آن را ایجاد می‌کنیم تا زیرمجموعه ای از کاربران را به آن اضافه کنیم که تنها گزینه های موجود در ستون شخص یا گروه هستند.

محدود کردن انتخاب اشخاص در ستون شخص یا گروه

مرحله 3: کاربران را به گروه امنیتی شیرپوینت اضافه کنید.

اکنون کاربرانی که می‌خواهید در ستون مورد نظر خود( که در مرحله 1 ایجاد کرده‌اید) داشته باشید را به این گروه اضافه کنید.

1.بر روی افزودن کاربر کلیک نمایید.

محدود کردن انتخاب اشخاص در ستون شخص یا گروه

2. نام کاربرانی را که می‌خواهید ستون مورد نظر را به آنها محدود کنید تایپ کنید. روی اختصاص دسترسی کلیک کنید.

محدود کردن انتخاب اشخاص در ستون شخص یا گروه

مرحله 4: ستون ایجاد شده در لیست خود را با استفاده از تنظیمات ویرایش کنید

در نهایت، برای انتخاب گروهی که در مرحله 2 ایجاد کردیم، باید ستون شخص یا گروه را ویرایش کنیم.

1. وارد لیست یا مخزن مورد نظر شوید و وارد بخش “تنظیمات” شوید.

2. بر روی نام ستون مورد نظر (در مثال ما نام ستون ارجاع به می‌باشد) کلیک نمایید.

محدود کردن انتخاب اشخاص در ستون شخص یا گروه

3. در قسمت “انتخاب از” گزینه “گروه” رو انتخاب کنید. در منوی کشویی که باز می‌شود گروهی که در مراحل پیش ایجاد کردیم را انتخاب نمایید و ذخیره نمایید.

محدود کردن انتخاب اشخاص در ستون شخص یا گروه

هنگامی که انتخاب گزینه‌ها را در ستون شخص یا گروه محدود می‌کنید، نتیجه زیر بدست می‌آید.

وقتی کاربران سعی می‌کنند کاربری را که در مرحله 3 مشخص کرده‌اید انتخاب کنند، به خوبی می‌توانند آنها را اضافه کنند و دسترسی به دیگر کاربران نخواهند داشت.

محدود کردن انتخاب اشخاص در ستون شخص یا گروه

با این حال، وقتی کاربران کاربری را وارد می‌کنند که عضوی از آن گروه نیست، نمی‌توانند او را اضافه کنند و در عوض یک پیام خطایی دریافت می‌کنند.

مقاله مرجع