امروز شما را با ترفندی در جستجو آشنا می‌کنیم و امیدواریم به شما در یافتن نتایج مرتبط در جستجوی شیرپوینت کمک نماید. وقتی تمام مستندات خود را از فایل شیر و جاهای دیگر به شیرپوینت منتقل می‌کنید، شیرپوینت یک مکان واحد برای دسترسی به تمام اسناد شما برای تمامی واحدهای سازمان خواهد بود. با توجه به تعداد زیاد اسناد و افزایش روز افزون انها، یافتن سندی که دقیقا شما به دنبال آن هستید بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به شما عملگرهای بولین در جستجوی شیرپوینت را معرفی می‌کنیم و به شما توضیح خواهیم داد چگونه از آنها برای دست یافتن به نتایج بهتر در جستجوی شیرپوینت استفاده کنید.

عملگرهای بولین

به عبارت ساده، عملگرهای بولین کلماتی هستند که شرط‌های مجزا را به یکدیگر متصل می‌کنند.اصلی‌ترین عملگرهای بولین عبارتند از AND، OR، NOT.

AND:

محتوایی را جستجو می‌کند که شامل هر دو کلید واژه 1 و کلیدواژه 2 باشد. ( هر دو کلید واژه باید وجود داشته باشند)

OR:

محتوایی را جستجو می‌کند که شامل کلید واژه 1 یا کلید واژه 2 باشد. یکی از دو کلیدواژه باید وجود داشته باشند.

NOT:

محتوایی را جستجو می‌کند که شامل کلید واژه 1 باشد ولی کلیدواژه 2 را شامل نشود. (تنها کلیدواژه 1 باید وجود داشته باشد)

عملگرهای بولین در جستجوی شیرپوینت

اکنون با یک مثال به توضیح عملگرهای بولین در جستجوی شیرپوینت خواهیم پرداخت:

فرض می‌کنیم بین 3 سند با نام‌های آبی، قرمز سفید، قرمز سفید آبی، با دو کلیدواژه قرمز و سفید می‌خواهیم جستجو رو انجام دهیم.

سناریوی اول: زمانیکه قرمز AND  سفید را جستجو می‌کنید، دو سند یافت می‌شود( سند قرمز سفید و سند  قرمز سفید آبی)

سناریوی دوم: زمانیکه قرمز OR  سفید را جستجوی می‌کنید، مجدد دو سند قبلی به شما نمایش داده خواهند شد. چون هر دو شامل دو کلید واژه سفید یا سفید هستند.

سناریوی سوم: زمانیکه قرمزNOT  سفید را جستجو می‌کنید، سندی یافت نمی‌شود، زیرا سندی وجود ندارد که شامل کلید واژه قرمز باشد ولی شامل کلیدواژه سفید نباشد.

شیرپوینت چه چیزی را جستجو می‌کند

قبل از اینکه به چگونگی عملکرد عملگرها در شیرپوینت بپردازیم، لازم است بدانیم جستجوی شیرپوینت چگونه کار می‌کند. وقتی شما کلیدواژه‌ای را در نوار جستجو تایپ می‌کنید، شیرپوینت موارد زیر را جستجو می‌کند:

  • نام فایل
  • نام پوشه
  • متادیتاها
  • متن داخل سند

وقتی شما کلیدواژه‌ای را جستجو می‌کنید شیرپوینت ممکن است هر یک از موارد زیر را جستجو و به شما نمایش دهد. در واقع، در مثال بالا ممکن است کلیدواژه‌های سفید و قرمز در نام فایل، نام پوشه، متادیتا یا متن داخل سند هم وجود داشته باشد.

عملگرهای بولین در جستجوی شیرپوینت

نکاتی که باید به آنها توجه نمایید:

  • عملگرهای AND، OR، NOT لازم هست که با حروف بزرگ نوشته شوند.
  • کلیدواژه‌های انتخابی شما باید نام فایل، نام پوشه، متادیتا یا داخل متن سند وجود داشته باشد.
  • عملگرهای بولین در هر نوار جستجویی در شیرپوینت قابل استفاده هستند. (سطح کتابخانه، سطح سایت، صفحات شیرپوینت و …)

اکنون با یک مثال عملی به توضیح این عملگرها خواهیم پرداخت:

برای این مثال از یک مخزن اسناد در یک سایت شیرپونت استفاده می‌کنیم. در این مخزن اسناد ما سه فایل را آپلود کردیم:

سند اول شامل یک کلیدواژه است: آبی

سند دوم شامل سه کلید واژه است: قرمز، سفید، آبی

سند سوم شامل دو کلیدواژه است: قرمز، سفید

عملگرهای بولین در جستجوی شیرپوینت

سناریوی اول: AND

تنها یک سند شامل هر دو کلید واژه قرمز و آبی وجود دارد.

عملگرهای بولین در جستجوی شیرپوینت

سناریوی دوم: OR

هر سه سند شامل دو کلیدواژه قرمز و آبی هستند.

عملگرهای بولین در جستجوی شیرپوینت

سناریوی سوم: NOT

یک سند وجود دارد که شامل کلیدواژه قرمز است ولی کلیدواژه آبی را شامل نمی‌شود.

عملگرهای بولین در جستجوی شیرپوینت

مقاله مرجع