اگر شما هم برای مدیریت داده‌های خود از ترم استوراستفاده می‌کنید، ممکن است با مرور زمان با یک ترم استور بزرگ با سلسه مراتب مواجه شوید. همانطور که نیاز د­ارید ترم جدیدی به ترم استور خود اضافه نمایید قطعا به حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استور نیز نیاز خواهید داشت.

در این مقاله چند روش مختلف را برای حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استور توضیح خواهم داد و همچنین معایب و مزایای هر روش را خواهم گفت.

1.حذف ترم

در صورتیکه می‌خواهید ترمی را که دیگر به آن نیازی ندارید یا به اشتباه ایجاد کرده‌اید را به کلی حذف نمایید می‌توانید از این گزینه استفاده کنید.

حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استو

زمانیکه ترمی را از ترم استور حذف می‌کنید چه اتفاقی رخ می‌دهد

وقتی ترمی را از ترم استور حذف می‌کنید، برای همیشه از ترم استور حذف خواهد شد. اگر سند یا مورد لیست برچسب این ترم را داشته باشد، ترم را از دست نمی‌دهند تا وقتی که کاربری بخواهد آن سند یا مورد لیست را برچسب‌گذاری نماید که لازم است برچسب جدیدی را انتخاب نماید. 

حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استو

مزایا

ساده و راحت

معایب

غیرقابل برگشت، در صورتیکه که تصادفاً ترمی را حذف نمایید.

2.  Deprecate کردن ترم

روش اول کمی ترسناک است چون اگر ترمی را به اشتباه پاک کنید راه برگشتی وجود ندارد. پس ممکن است برای اطمینان بخواهید از روش Deprecate کردن استفاده نمایید.

حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استو

زمانیکه ترمی را از ترم استور Deprecate می‌کنید چه اتفاقی رخ می‌دهد

ترم مورد نظر و زیرمجموعه‌ها آن از دید کاربران حذف خواهد شد و کاربران زمانیکه می‌خواهند سند یا موردی را برچسب‌گذاری نمایند آنها را نخواهند دید.

حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استو

مزایا

اگر احتیاج داشته باشید می‌توانید آن ترم را برگردانید

حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استو

معایب

ممکن است شما بخواهید از زیرمجوعه ترم (Children) مورد نظر استفاده نمایید ولی در این روش زیرمجموعه ترم هم مانند ترم از دید کاربران مخفی خواهد شد.

حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استو

3. استفاده از چک باکس برچسب‌گذاری

روش دیگر برای مخفی کردن ترم‌ها، استفاده از چک باکس برچسب‌گذاری ‌می‌باشد که به نظر من بهترین روش است. به طور پیش فرض هر ترمی که در ترم استور ایجاد می‌شود به طور خودکار این چک باکس برای آن فعال است. با این حال شما می‌توانید تصیم بگیرید که ترم مورد نظرتان برای برچسب‌گذاری در دسترس باشد یا خیر. اکنون با کلیک کردن بر روی چک باکس آن را غیرفعال می‌کنیم و تغییر را ذخیره می‌کنیم.

حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استو

زمانیکه چک باکس برچسب‌گذاری را برای ترمی غیرفعال می‌کنیم چه اتفاقی رخ می‌دهد

ترم مورد نظر به رنگ خاکستری در می‌آید.

حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استو

در صورتیکه کاربری بخواهد از این ترم برای برچسب‌گذاری استفاده نماید همچنان به رنگ خاکستری باقی می‌ماند و امکان انتخاب آنها وجود ندارد.

حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استو

مزایا

  • اگر احتیاج داشته باشید می‌توانید آن ترم را برگردانید
  • یک تکنیک عالی برای زمانیکه می‌خواهید ترم قابل مشاهده باشد ولی قابل انتخاب نباشد. به طور مثال زمانیکه می‌خواهید تنها زیرمجموعه‌های (Children) ترمی قابل انتخاب باشند و ترم خودش قابل انتخاب نباشد می‌توانید از این روش استفاده نمایید.
حذف یا مخفی کردن ترم‌ها در ترم استو

معایب

به نظر می‌رسد که این روش دارای عیب نیست.


مقاله مرجع