با ایجاد نما در شیرپوینت به صورت شخصی یا عمومی، اطلاعات موجود در لیست یا مخزن را ساماندهی ‌و نمایش می‌دهیم تا استفاده از اطلاعات بهینه و کاربردی باشد. جهت ایجاد یک نما در لیست یا مخزن کافی است مراحل زیر را انجام دهید:

1. ابتدا وارد لیست یا مخزن مورد نظر خود شوید و از نوار بالای صفحه، تب List  یا  Libraryگزینه Create View  را انتخاب نمایید.

ایجاد نما در شیرپوینت

2. در این بخش باید نوع نمای مد نظر خود را انتخاب نمایید. ما نمای استاندارد را انتخاب می‌کنیم.
در  پست ” نماها در شیرپوینت” می‌توانید در مورد انواع نماها بیشتر بخوانید.

نمای استاندارد در شیرپوینت

3. در این صفحه ابتدا یک نام برای نمای انتخاب می‌کنیم. با انتخاب گزینه Make this the default view این نما به عنوان نمای پیش فرض انتخاب می‌شود و وقتی وارد لیست یا مخزن می‌شوید، با این نما اطلاعات را مشاهده خواهید کرد.
 در بخش Audience می‌توانید انتخاب نمایید که نما تنها توسط شما قابل نمایش باشد یا یک نمای عمومی باشد. در صورتیکه نما را به عنوان نمای پیش فرض انتخاب کرده باشید، نمای شما حتما باید یک نمای عمومی باشد.

ایجاد نما در شیرپوینت

4. در قسمت ” Columns” ستون‌هایی که مایل هستید در صفحه ببنید را با ترتیب  نمایش آنها مشخص می‌کنید.

ایجاد نما در شیرپوینت

5. در قسمت “Sort” ترتیب نمایش آیتم‌های لیست را یا مخزن را انتخاب می‌کنید. در این نما می‌خواهیم آیتم‌ها بر اساس زمان ایجاد و به صورت نزولی مرتب شوند.

ایجاد نما در شیرپوینت

6. در قسمت “Filter”  می‌توانید فیلترهایی را بر روی نمایش اطلاعات اعمال نمایید. این فیلترها با توجه به نیاز شما تعریف می‌شوند و می‌توانید چند فیلتر مختلف تعریف نمایید.

در این نما می‌خواهیم آیتم‌های نمایش داده شوند که تاریخ ایجاد آنها امروز است.

ایجاد نما در شیرپوینت

7. با انتخاب گزینه Tabular View امکان انتخاب آیتم در لیست و ویرایش آن امکان‌پذیر می‌گردد.
8. در بخش  Group By  می‌توانید بر اساس ستون خاصی اطلاعات را دسته‌بندی نمایید.

ایجاد نما در شیرپوینت

9. بخش Total  امکان مشاهده مجموع اعداد موجود در ستون عددی را به شما می‌دهد.
10. با انتخاب استایل‌های مختلف در بخش Style  می‌توایند طراحی نمایش آیتم‌ها را انتخاب نمایید و در بخش Folder  می‌توانید مشخص نمایید که آیتم‌های داخل پوشه همچنان داخل پوشه یا خارج از پوشه نمایش داده شوند.

ایجاد نما در شیرپوینت

11. Item Limit  تعداد آیتم‌ها قابل نمایش را  مشخص می‌کند. به طور مثال با انتخاب عدد 30، اگر تعداد آیتم‌ها بیشتر از 30 شود به صفحه بعدی منتقل می‌شوند.
12. و در بخش آخر مشخص می‌نماییم که این نما درموبایل هم قابل مشاهده باشد یا خیرو اینکه تعداد آیتم‌ها قابل نمایش در موبایل چه تعداد باشد.

ایجاد نما در شیرپوینت