دسترسی‌­ها را میتوان با استفاده از گروههای دسترسی در شیرپوینت ساده­‌تر کرد، گروههای دسترسی در شیرپوینت ما را قادر میسازد تا به جای مدیریت دسترسی تک تک کاربران مجموعه ای از کاربران را مدیریت کنیم. این مجموعه از کاربران میتواند شامل کاربران اضافه شده به گروه به صورت مستقیم باشد یا گروههای بدست آمده از Identity Manager مانند اکتیودایرکتوری یا دیتابیس باشد یا در شیرپوینت SharePoint Server Subscription Edition از OpenID Connect باشد.

گروههای دسترسی در شیرپوینت

شما میتوانید کاربران خود را در گروههای مختلف وابسته به سایز و پیچیدگی سازمان یا سایت خود دسته بندی کنید البته گروههای شیرپوینتی (SharePoint Group) نمیتوانند در گروههای شیرپوینتی دیگر عضو باشند در واقع نمیتوانند به صورت تودرتو گروه بسازید ولی یک راهکار عضو کردن گروهای اکتیو دایرکتوری در یک گروه است و استفاده از تودرتویی آن گروههای اکتیودایرکتوری در گروه شیرپوینت است.

گروههای دسترسی در شیرپوینت

دو راه برای دسترسی دادن به یک کاربر به یک سایت وجود دارد نخست دسترسی مستقیم کاربر به سایت یا عضو کردن آن در یک گروه یا اضافه کردن آن به یک گروه اکتیودایرکتوری و اضافه نمودن آن گروه به یک سایت که هر دو نتیجه یکسانی خواهند داشت.

گروههای پیشفرض شیرپوینتی

شیرپوینت به صورت دیفالت با ایجاد یک سایت از روی یک قالب سایت گروههای پیشفرض متفاوتی به سایت اضافه میکند که وابسته به نوع الگوی سایت (Site Template) میتواند گروههای متفاوت با سطح دسترسی های متفاوتی ایجاد کند

  • گروه Visitor : با دسترسی Read
  • گروه Members : با دسترسی Edit
  • گروه Owners : با دسترسی Full Control
  • گروه Viewer : با دسترسی فقط مشاهده

Best Practice تفکیک دسترسی های به این صورت است که در صورت نیاز به افزودن کاربر برای مشاهده مطالب آنرا به گروه Visitor اضافه کنید و در صورت نیاز به اضافه کردن کاربری با دسترسی ایجاد و تغییر اسناد آنرا به گروه Member اضافه کنید زیرا گروه Member فقط در حد ایجاد تغییر اسناد داخل سایت دسترسی دارند و دسترسی تغییر ساختار سایت شیرپوینت را ندارند.

ایجاد گروه سفارشی

در سایت شیرپوینتی در قسمت تنظیمات سایت “دسترسی و امنیت” گزینه “امینت سایت” را باز نمایید سپس در ریبون دکمه ایجاد گروه را بزنید:

گروههای دسترسی در شیرپوینت

در صفحه باز شده تنظیمات گروه را مشخص نمایید:

گروههای دسترسی در شیرپوینت

تغییر اعضا گروههای شیرپوینتی

گروه مورد نظر خود را بازنمایید برا اضافه کردن عضو جدید به گروه دکمه جدید را بزنید

گروههای دسترسی در شیرپوینت

و برای حذف کاربر از گروه کاربر را انتخاب نمایید و قسمت عملیات “حذف کاربران از گروه” را انتخاب نمایید.

گروههای دسترسی در شیرپوینت